Skip to content

Verduurzamen

Hernieuwbare energie

Energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen is de manier om eenvoudig de CO2-footprint te verkleinen. Bij de opwekking van hernieuwbare energie – uit wind, zon en water – komen namelijk geen schadelijke broeikasgassen vrij.

Overstappen op hernieuwbare energie is een stap die een organisatie neemt als onderdeel van haar reductiestrategie. Ook stakeholders of (potentiële) opdrachtgevers en keurmerken geven hier steeds meer de voorkeur aan. 

Reduceer je volgens de methode van het Science Based Targets initiatief  dan wordt verwacht dat minimaal 80% van het elektriciteitsverbruik hernieuwbaar is in 2030. 

De vier routes

Welke oplossingen zijn er nog om meer controle te hebben op echt (lokale) energie? Samen met Windunie Groep, waartoe Groenbalans onderdeel van uitmaakt zijn er vier routes ontwikkeld waarmee je jouw elektriciteitsverbruik duurzamer kan maken en de emissies in Scope 2 kan verminderen:

  1. Inkoop van Garanties van Oorsprong
  2. Een directe overeenkomst sluiten met één of meerdere duurzame producenten (Zeker Windunie)
  3. Het ontwikkelen van of aansluiten bij een lokale energiehub in jouw directe omgeving;
  4. Je kan gaan voor opwek van wind en/of zon op eigen terrein;

Garanties van Oorsprong

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat dat dient als bewijs dat de betreffende energiedrager een duurzame herkomst heeft. Een GvO staat voor 1 MWh duurzaam opgewekte energie. Het certificaat bevat onder andere informatie over de energiebron, de productie-installatie en de productiedatum en -plaats. GvO’s worden uitgegeven door Verticer, de certificeringsinstantie in Nederland.

Bedrijven kunnen met Garanties van Oorsprong aantonen dat de gebruikte energie afkomstig is uit een hernieuwbare bron.

Match vraag en aanbod

Slim afstemmen van je bedrijfsvoering op het regionaal energieaanbod kan tot aanzienlijk lagere energiekosten leiden. Met Zeker Windunie profiteer je – zonder tussenkomst van een traditioneel energiebedrijf – van nieuwe mogelijkheden op de energiemarkt. We verbinden regionaal vraag en aanbod via ons platform. Ook geven we inzicht waarmee je jouw gelijktijdigheidscore kunt verbeteren.

Als deelnemer (afnemer) aan Zeker Windunie koop je geautomatiseerd stroom in van regionale producenten van hernieuwbare energie. Dit wordt vastgelegd voor een lange termijn tegen een vaste, eerlijke prijs 

Let op: Zeker Windunie geldt voor bedrijven met een grootverbruik aansluiting en een verbruik van minimaal 1 GWh per jaar.

Energiehub

Een Local4Local energiehub is een fysiek en/of virtueel lokaal afgebakend energiesysteem waarin lokale vraag en aanbod van hernieuwbare energie wordt afgestemd, producenten en afnemers zich gezamenlijk organiseren, energie in lokaal eigendom ontwikkeld wordt tegen een betaalbare faire  stroomprijs. Dit wordt gedaan door
afname, conversie, flexibiliteit, opslag en duurzame opwek slim te verbinden en te balanceren. 

Gezamenlijk of eigen opwek

Windunie is specialist in het ontwikkelen en exploiteren van wind- en zonneparken, zon bij-wind combinaties en slimme oplossingen voor conversie en opslag. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan participatie van burgers en ondernemingen.

Bij de ontwikkeling van een wind- of zonnepark doorloop je, min of meer, zes projectstappen van Verkenning, Haalbaarheid, Planvorming, Contracteren, Bouw en Exploitatie. Windunie ontwikkelt en realiseert samen met jou en eventuele ander belanghebbenden zo’n project
van A tot Z.

Meer weten?

In samenwerking met Windunie maken wij projectvoorstellen op maat die aansluiten bij de routekeuze, het stroomverbruik en eventuele andere
wensen.

Neem contact met ons op via: 030 75 33 114, het contactformulier of via de mail naar Maurice Even