Skip to content

Verduurzamen

Duurzame energie

Duurzaam opgewekte energie is de manier om eenvoudig de CO2-footprint te verkleinen. Bij de opwekking van duurzame energie – uit wind, zon, water en biomassa – komen namelijk geen schadelijke broeikasgassen vrij.

Overstappen op groene stroom is een stap die een organisatie neemt als onderdeel van haar duurzaamheidsbeleid. Ook (potentiële) opdrachtgevers en keurmerken geven hier steeds meer de voorkeur aan. Een voorbeeld hiervan is de CO2-prestatieladder

Garanties van Oorsprong

Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor groene energie.

Elke megawatt aan opgewekte energie uit duurzame bronnen – wind, zon, water en biomassa – is één GvO. 

Met een GvO zijn allerlei zaken herleidbaar, zoals de specifieke opwekbron waar één megawattuur is opgewekt, de productiedatum en het land.

Een GvO heeft een houdbaarheidsdatum van één jaar en staat dus voor een overeenkomstige hoeveelheid duurzame elektriciteit, die ergens in het lopende jaar is geproduceerd en op het net is gezet.

CertiQ

CertiQ geeft in Nederland certificaten uit die de herkomst van groene stroom garanderen en beheert het register. Wanneer er één megawattuur (is 1.000 kWh) hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt, wordt er ook één GvO-certificaat aangemaakt en uitgegeven door CertiQ

Zij zijn aangesloten bij de Association of Issuing Bodies (AIB), het overkoepelende orgaan binnen Europa. Hierdoor is het systeem zowel in Nederland als in aangesloten Europese landen geharmoniseerd. 

Zo wordt gegarandeerd dat er niet meer certificaten worden uitgegeven dan er groene stroom wordt geproduceerd, zowel voor Nederlandse als aangesloten Europese bronlanden.

Transparantie op de energiemarkt

Energieleveranciers moeten informatie geven over de herkomst en de milieukwaliteit van de stroom die zij leveren. Dit heet Full Disclosure. 

Bij het gebruik van grijze stroom is de energieleverancier voortaan verplicht aan te geven waar deze grijze stroom vandaan komt; uit fossiele- of kernenergie. De energieleverancier overlegt dan ook per MWh aan grijze stroom een Certificaat van Oorsprong (CvO).

Kies zelf het soort GvO

Kiest u voor groene stroom, dan kunt u een keuze maken uit welke bron en in welk land dit is opgewekt.

Bij Groenbalans kunt u kiezen voor windenergie, zon en waterkracht uit Europa, of zonne- en windenergie en biomassa uit Nederland.

Omdat GvO’s met een Nederlandse oorsprong schaars zijn, zorgt meer vraag dat op termijn meer duurzame energiebronnen in Nederland aangelegd worden. 

Zo schakelen we samen om naar een schoner, slimmer en duurzamer Nederland.

Hoe werken Garanties van Oorsprong

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via:  030 75 33 114, het contactformulier of via de mail naar info@groenbalans.nl