Skip to content

Verduurzamen

Duurzame energie

Duurzaam opgewekte energie is de manier om eenvoudig de CO2-footprint te verkleinen. Bij de opwekking van duurzame energie – uit wind, zon, water en biomassa – komen namelijk geen schadelijke broeikasgassen vrij.

Overstappen op groene stroom is een stap die een organisatie neemt als onderdeel van haar duurzaamheidsbeleid. Ook (potentiële) opdrachtgevers en keurmerken geven hier steeds meer de voorkeur aan. Een voorbeeld hiervan is de CO2-prestatieladder

Transparantie op de energiemarkt

Energieleveranciers moeten informatie geven over de herkomst en de milieukwaliteit van de stroom die zij leveren. Dit heet Full Disclosure. 

Bij het gebruik van grijze stroom is de energieleverancier voortaan verplicht aan te geven waar deze grijze stroom vandaan komt, uit fossiele- of kernenergie. De energieleverancier overlegt dan ook per MWh aan grijze stroom een Certificaat van Oorsprong (CvO).

Garanties van Oorsprong

Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor groene energie. Elke megawatt aan opgewekte energie uit duurzame bronnen – wind, zon, water en biomassa – is één GvO. Dit certificaat is het geldige bewijs dat de energie duurzaam is opgewekt.

Certificaten van Oorsprong (CvO’s) voor grijze energie. Deze Disclosure certificaten zijn het enige bewijs dat de energie is opgewekt uit fossiele bronnen.

CertiQ is de organisatie die opgewekte energie uit de duurzame bronnen zon, water, wind, biomassa en energie uit fossiele bronnen certificeert. Zij zijn voor deze taak aangewezen door de overheid. 

Wat betekent dit voor u?

Full Disclosure is van toepassing wanneer grijze stroom wordt afgenomen. De verplichting transparant te zijn over de herkomst van stroom maakt een betrouwbare vergelijking tussen leveranciers mogelijk. Is er al gekozen voor groene stroom dan verandert er niets. 

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag direct een offerte aan. Of neem contact met ons op via:  030 75 33 114, het contactformulier of via de mail naar info@groenbalans.nl