Skip to content

Tegen een lage prijs in 2020 uw stroom nog vergroenen?

De prijs van de GvO’s – wind, zon, water en biomassa, is het afgelopen jaar drastisch gedaald. U kunt voor dit jaar nog vergroenen of alvast voor 2021 of verder inkopen. Dit betekent dat u tegen de huidige lage prijzen de GvO’s vastlegt om pas in 2021 en/of 2022 te betalen. Groenbalans levert dan in het gewenste jaar deze GvO’s met certificaat, op naam van uw organisatie, uit het CertiQ-register. Dat maakt deze dienstverlening van Groenbalans onderscheidend. En het is voor accountants en auditors steeds meer een eis de herkomst van groene stroom – dus Garanties van Oorsprong – goed te kunnen herleiden.

Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong

De afgelopen maanden is regelmatig gevraagd: ‘Wij kopen GvO’s in bij Groenbalans, wat moeten wij doen met de CvO’s?’ Als u als organisatie GvO’s bij Groenbalans inkoopt, is het niet meer nodig dat de energieleverancier ook CvO’s levert. Dat scheelt u ook weer geld want een energieleverancier rekent u minimaal enkele eurocenten voor een CvO. Dus als u voor 2020 en verder GvO’s van Groenbalans betrekt, laat dan uw energieleverancier zo spoedig mogelijk weten dat u er voor uw organisatie sprake is van groene stroom en u geen CvO’s nodig heeft.

Hoe werkt Full disclosure?

Full disclosure is ingegaan op 1 januari van dit jaar. Dit betekent meer transparantie in herkomst elektriciteit in Nederland. Voor leveranciers van elektriciteit is het nu verplicht elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron, te onderbouwen met een Garantie van Oorsprong of een Certificaat van Oorsprong. De invoering van Full disclosure vereist dat alle leveringen van zowel hernieuwbare als fossiele energie met certificaten worden onderbouwd.

Als een organisatie groene stroom gebruikt is 1 GvO nodig om 1 MWh aan stroom te vergroenen. GvO’s kunnen los van de energieleverancier bij Groenbalans worden ingekocht. Dat is over het algemeen een stuk goedkoper en biedt meer flexibiliteit.

Als een organisatie geen groene stroom gebruikt dan is er sprake van de levering van grijze stroom. De energieleverancier moet nu ook voor deze hoeveelheid grijze stroom aangeven waar deze grijze stroom vandaan komt bijvoorbeeld uit uit fossiele- of kernenergie. De energieleverancier moet dan ook per MWh aan grijze stroom één CvO kunnen overleggen. GvO’s en CvO’s worden geregistreerd en afgeboekt bij CertiQ, de organisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor de registratie en het beheer van CvO’s en GvO’s.

Interesse in GvO’s om alsnog te vergroenen?

Heeft u interesse in Garanties van Oorsprong voor het vergroenen van uw stroom neem dan contact op met Peter Bleeker of via ons contactformulier voor het opvragen van een vrijblijvende offerte.

Wat is een GvO?

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) heeft een mooie infographic gemaakt hoe het werkt met GvO’s in Nederland. Dit geldt dan voor NL Wind GvO’s maar het principe geldt natuurlijk ook voor alle soorten binnenlandse en buitenlandse GvO’s, ook die van zon, water en biomassa.

NWEA infographic Hoe werkt een Garantie van Oorsprong om uw stroom te vergroenen.