Skip to content

Wat zijn de voordelen van een Science Based Target voor het mkb?

Volgens de Wereldbank vormt het mkb ongeveer 90% van de bedrijven en zijn ze goed voor 50% van de werkgelegenheid wereldwijd. En er is een acuut bewustzijn van de risico’s die ze lopen door klimaatverandering en een groeiende interesse in de kansen die het nemen van klimaatactie biedt.

Een toenemend aantal, waaronder Groenbalans, wendt zich al tot het Science Based Targets initiatief (SBTi) om stappen te nemen en om hulp te krijgen bij het vaststellen van geloofwaardige doelen die in overeenstemming zijn met de klimaatwetenschap. Maar veel bedrijven blijven bezorgd dat ze niet over de vaardigheden of capaciteit beschikken om deze doelen te stellen en ook waar te maken.

Als reactie hierop introduceert de SBTi – een partnerschap tussen CDP, de UN Global Compact, World Resources Institute en WWF – een nieuw proces voor het stellen van doelen voor kleine en middelgrote bedrijven. Maar voordat we deze veranderingen uitleggen, is het de moeite waard om uit te leggen waarom het mkb actie zou moeten ondernemen.

De hele economie moet in actie komen

Er wordt veel publieke en regelgevende druk uitgeoefend op ’s werelds grootste uitstoters – die immers het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Het stoppen van de klimaatcrisis vereist echter actie van elk individu en elke onderneming. Om de net zero doelstellingen – zoals die zijn aangenomen door de EU, verschillende Amerikaanse staten en andere rechtsgebieden die verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van het wereldwijde bbp – te behalen, moeten alle bedrijven hier aan meewerken.

Aangezien ongeveer de helft van de wereldwijde beroepsbevolking in dienst van het mkb, hebben zij de ’power’ om de boodschap te versterken dat klimaatverandering ieders verantwoordelijkheid is.

CO2-reductie kan ook kosten besparen

Er zijn kosten verbonden aan het meten, monitoren en beheren van CO2. Maar de financiële mogelijkheden om de uitstoot te verminderen zijn duidelijk.

Verbeteringen van de energie-efficiëntie kunnen een aantrekkelijk rendement op de investering opleveren. Hernieuwbare energie kan steeds vaker worden ingekocht voor dezelfde prijs als grijze energie, of zelfs minder. Elektrische voertuigen kunnen lagere levensduurkosten opleveren dan wagenparken op fossiele brandstoffen. Investeringen die de uitstoot verminderen, kunnen hogere kosten van een steeds strenger klimaatbeleid voorkomen.

Grotere bedrijven verwachten van hun leveranciers dat ze actie ondernemen

Een groeiend aantal grote bedrijven stelt ambitieuze klimaatdoelen. Veel daarvan omvatten toezeggingen om de Scope 3-emissies te verminderen – de emissies die in hun hele waardeketen worden geproduceerd. Dergelijke toezeggingen vinden hun weg naar aanbestedingsprocessen en aanvragen voor offertes; kopers eisen van leveranciers dat ze dezelfde goederen of diensten leveren met lagere bijbehorende emissies en verwachten dat ze hun klimaatambities waarmaken.

Grote bedrijven zijn ook op zoek naar bewijs dat hun leveranciers veerkrachtig zijn in het licht van klimaatverandering en proactief hun risico’s aanpakken als gevolg van veranderingen in de markt en regelgeving.

Hoe een Science Based Target het mkb kan helpen

Het proces voor bedrijven omvat meestal het vastleggen van een wetenschappelijk onderbouwd doel, het ontwikkelen van een doel binnen 24 maanden en het indienen van dat doel ter goedkeuring. Het kan zijn dat dit proces zeer arbeidsintensief is voor kleine en middelgrote ondernemingen (met minder dan 500 medewerkers) om aan te pakken, daarom introduceert de SBTi een eenvoudigere en efficiëntere manier om Science Based Target te stellen voor het mkb. Het geeft organisaties de keuze uit twee doelen (afgestemd op ruim onder 2 °C opwarming of onder 1,5 °C).

Cruciaal is dat dit nieuwe proces voor mkb ook minder eisen stelt aan Scope 3-emissies. Natuurlijk is het uiterst belangrijk om de uitstoot in de leveringsketen te verminderen. Het vaststellen van gekwantificeerde doelstellingen om scope 3-emissies te verminderen en de voortgang ervan te monitoren, vereist echter uitgebreide gegevensverzameling en -analyse die vaak verder gaat dan de middelen die beschikbaar zijn voor kleinere bedrijven.

Volgens de nieuwe aanpak moet het mkb zich er wel toe verbinden om in ieder geval in Scope 1 en 2 de CO2-uitstoot te meten en te verminderen en daarvoor een Science Based Target te stellen, zonder dat er een strikte eis is om direct gekwantificeerde doelstellingen vast te stellen voor Scope 3. Wij geloven dat dit het juiste evenwicht vormt tussen het mkb dat rekening houdt met de emissies in hun hele keten, zonder kleinere teams te zwaar te belasten.

Conclusie

We hopen dat dit nieuwe proces kleine tot middelgrote organisaties in staat zal stellen om de voordelen te begrijpen die klimaatactie biedt voor hun bedrijf. Een Science Based Target is ook belangrijk omdat ze het gesprek verschuiven van het reductiepotentieel: “Welke emissiereducties zijn mogelijk?” naar reducties die nodig zijn om onze klimaatdoelstellingen te bereiken “Welke emissiereducties zijn noodzakelijk?”.

Wij kunnen helpen bij en adviseren over

  • Berekening van de CO2-footprint volgens de methode uit het Greenhouse Gas Protocol
  • Opstellen van een officiële SBT (CO2-reductiedoelstelling)
  • Evaluatie en prioritering van deze doelstellingen
  • Het validatie- en publicatieproces
  • Jaarlijkse analyse en prognose van de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen
  • Aanbevelingen voor de communicatie over SBT’s naar stakeholders

Meer informatie