Skip to content

Vragen over CO2-compensatieproject

Vandaag is een bericht verschenen op het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FtM) over South Pole en haar project Kariba in Zimbabwe. Er zijn vragen gerezen over de legitimiteit van dit project. Dit artikel heeft ons zeer verrast en wij zijn ook dan ook in gesprek met South Pole hierover.

Groenbalans biedt al 15 jaar CO2-compensatie aan en heeft dit nog nooit bij de hand gehad. Ook wij zijn ons aan het beraden hoe hierop te reageren. Het raakt ons in de kern van onze business, duurzaam ondernemen, en wij kunnen ons heel goed voorstellen dat onze klanten met dezelfde vraag zitten: hoe gaan we hier mee om, hoe leggen wij dit uit naar onze stakeholders?

Alle projecten die wij in portfolio hebben, zijn gecertificeerd door Gold Standard en Verra (Verified Carbon Standards). Wij hebben de vrijwillige CO2-compensatie de afgelopen jaren zien groeien. Samen met deze groeiende belangstelling voor klimaatactie kwam er ook meer interesse in en ook onderzoek naar de gebruikte methodologieën om de hoeveelheid te genereren CO2-rechten te berekenen. Er is gebleken dat de controle op het door South Pole ontwikkelde project National Park Kariba in Zimbabwe door Verra onvoldoende is gebleken. Dit wordt per direct aangepakt door verscherpt toezicht en nieuwe rekenmethodes. Ook South Pole erkent inmiddels dat er problemen zijn.

In het kort, South Pole heeft bij de start van het project een te hoge aanname gedaan van het aantal te genereren CO2-rechten, dus eigenlijk de hoeveelheid CO2 die wordt vermeden.

South Pole heeft aangekondigd het project vooralsnog financieel te blijven ondersteunen maar dat er voor een aantal jaren minder nieuwe rechten worden uitgegeven. Zo wordt de balans tussen de aanname en het daadwerkelijke aantal rechten weer in evenwicht gebracht. De reeds uitgegeven CO2-rechten behouden hun geldigheid tot dat deze balans is bereikt.

Wij hebben direct contact gezocht met South Pole en gevraagd om een reactie. Helaas hebben wij tot nu toe nog geen antwoord gehad. Daarbij gezegd dat wij van alle internationale grote afnemers een kleine (handels)partner zijn. Inmiddels hebben wij het project verwijderd van onze website. Daarnaast beraden wij ons op de te ondernemen vervolgstappen.

Daarnaast benadrukken wij dat wij als Groenbalans achter het principe van de vrijwillige CO2-markt blijven staan. Alle Gold Standard en Verra-projecten zouden niet zijn ontwikkeld als er geen financiering zou zijn door de investering in CO2-rechten. Bovendien dragen gecertificeerde CO2-compensatieprojecten ook bij aan het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Compensatie is een belangrijke stap in de reductie van CO2-uitstoot, omdat het nooit mogelijk zal zijn om alle emissies die worden gegenereerd te verminderen.

Wij hopen dat bovenstaande uitleg meer inzicht geeft. Zijn er vragen of op is er op punten nog aanvullende informatie gewenst, stuur een mail met de vraag naar Maurice Even, accountmanager Duurzaam ondernemen