Skip to content

Vrijwillige markt voor CO2-rechten, terugblik 2021, vooruitblik 2022

Organisaties kunnen individueel aan de zogenaamde Voluntary Carbon Markt – de vrijwillige markt voor CO2-rechten – deelnemen of als onderdeel van een sectorbrede regeling, zoals bijvoorbeeld het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), dat door de luchtvaartsector is opgezet om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren.

De vrijwillige CO2-emissie markt (VERs: Verified Emission Reductions) is veel flexibeler en niet gebonden aan grenzen die door landen of politieke unies zijn vastgesteld zoals de verplichte CO2-emissie markt. Zij kunnen dan ook worden gebruikt door alle economische sectoren in plaats van door een beperkt aantal industrieën.

De vrijwillige markt biedt organisaties de mogelijkheid hun onvermijdelijke CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in CO2-rechten uit klimaatprojecten die erop gericht zijn CO2 uit de atmosfeer te verwijderen of te verminderen,

Terugblik 2021

2021 was een jaar vol verrassingen met een groeiende vraag naar CO2-rechten en prijzen die enorm stegen. De markt is in dit jaar met ongeveer 190% gegroeid tot iets minder dan 1 miljard dollar. Vooral in de aanloop naar en tijdens de klimaatconferentie COP26, zagen we een toename van de vraag als gevolg van de bewustwording rond klimaatverandering.

Want een concreet resultaat van de top is dat allerlei regels zijn afgesproken die voortvloeien uit het akkoord van Parijs. Die gaan bijvoorbeeld over het verhandelen van CO2-uitstootrechten en over transparantie. Een ander belangrijk daar aan verbonden punt is het verminderen van de CO2-uitstoot. Landen zijn verzocht om uiterlijk eind 2022 hun plannen daarvoor aan te scherpen en in lijn te brengen met de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs werden afgesproken.

Ontwikkeling prijs CO2-recht

Het resultaat van COP26 was dus een toegenomen vraag naar CO2-rechten aan de ene kant en een tekort aan de andere kant. Dit leidde tot een prijsstijging tot nooit geziene hoogtepunten. Vooral de prijzen voor hernieuwbare energie en op de natuur gebaseerde oplossingen zijn in de afgelopen zes maanden met ongeveer 400% gestegen.

2022 vooruitzichten voor projecten en de markt

Volgens Trove Research zal de vrijwillige markt waarschijnlijk met nog eens 50% tot 80% groeien ten opzichte van 2021. Dit komt doordat de stimulans voor de ontwikkeling van klimaatprojecten niet alleen klimaatverandering is.

De toenemende belangstelling voor de Sustainable Development Goals zal ook leiden tot meer initiatieven om projecten te ontwikkelen die verschillende SDG’s aanpakken. Ook verbinden steeds meer organisaties hun duurzame strategie aan SDG’s die ook passen bij de bedrijfsfilosofie.

Daarnaast wordt de toename veroorzaakt door net zero 2050 toezeggingen, gelinkt aan het Science Based Target initiative, door vooral multinationals.

Hoewel emissiereductie de hoogste prioriteit heeft, kunnen CO2-rechten bedrijven helpen hun inspanningen op dit gebied aan te vullen en te versnellen.

Huidige stand

Na het succes van COP26 lijken landen en bedrijven eindelijk de langetermijnuitdaging van de klimaatverandering ernstig te nemen. Wij zien een toenemend aantal bedrijven dat ambitieuze klimaatdoelstellingen vaststelt.

Wij verwachten dan ook dat de prijzen in 2022 op de vrijwillige markt voortdurend in beweging zullen blijven onder invloed van drie tegengestelde factoren*:

  • de afname van de grote hoeveelheden ‘goedkope’ voorraad om aan onmiddellijke CO2-compensatie initiatieven te voldoen,
  • de vraag naar natuurgerichte projecten (zogenaamde removal projecten als bosaanplant of herstel) van hogere kwaliteit. Deze worden ook beschouwd als een krachtiger instrument in de strijd tegen klimaatverandering,
  • investeringen voor de lange termijn om aan toekomstige klimaat regel- en wetgeving en net zero verplichtingen te voldoen.

Op middellange tot lange termijn zien wij de prijzen op de vrijwillige markt stijgen naarmate het overschot uiteindelijk door de groeiende vraag wordt opgebruikt en de kosten van de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige projecten stijgen.

Het perspectief van Groenbalans

Als Groenbalans streven wij naar blijvende beschikbaarheid, kwaliteit en goede prijzen voor CO2-rechten uit klimaatprojecten voor onze klanten. Wij kiezen voor projecten die aansluiten bij de duurzame doelstellingen gesteld door onze klanten. Al onze projecten zijn gecertificeerd door internationale standaarden als Gold Standard en Verra (VCS) en voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals.

Dit artikel is gebaseerd op het rapport van Trove Research ‘Voluntary carbon market 2021 in review and 2022 outlook’

.