Skip to content

Vereenvoudigde en vrijwillige duurzaamheidsrapportage (VSME) een kans voor mkb

Het mkb is een belangrijk onderdeel van de Europese economie. De vereenvoudigde en vrijwillige rapportage van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) biedt het mkb een kans om zich te onderscheiden in een markt die steeds meer eisen stelt aan duurzaamheid. Want ook al ben je als bedrijf niet verplicht te rapporteren, kan je desondanks vragen krijgen van klanten, investeerders of andere belanghebbenden om duurzaamheidsinformatie (bijvoorbeeld een CO2-footprint) aan te leveren.

EFRAG ontwikkelt daarom ook eenvoudigere, vrijwillige standaarden voor gebruik door deze bedrijven. Deze vrijwillige standaarden moeten hen in staat stellen om op een efficiënte en evenredige manier te reageren op verzoeken om duurzaamheidsinformatie, en zo hun deelname aan de overgang naar een duurzamere en inclusievere economie te vergemakkelijken.

Wat is VSME?

De VSME komt van “ESRS-VSME” wat staat voor European Sustainability Reporting Standard – Voluntary Small Medium Enterprise. Het is dus de Europese standaard voor vrijwillige duurzaamheidsrapportage voor het mkb.

De CSRD geldt voor grote bedrijven

De ESRS voor CSRD-plichtige ondernemingen bevat zeker 1.200 kwalitatieve en kwantitatieve (data)punten waarover gerapporteerd kan en moet worden. Aan de hand van een zogenaamde ‘dubbele materialiteitsanalyse’ wordt bepaald welke ESG-thema’s (Environment, Social en Governance) relevant zijn voor het eigen bedrijf, de keten en andere stakeholders. Per thema vereist de standaard rapportage over de huidige status van het beleid, de doelen en de prestaties. Je kan er nu al rekening mee houden dat ook jouw bedrijf vragen hierover krijgt.

Maar waarom zou je vrijwillig rapporteren?

Uit onderzoek is gebleken dat zeker 100.000 bedrijven in Nederland te maken krijgen met de verplichte CSRD-rapportage van hun leverancier of klant. Grote ondernemingen die nu al of straks verplicht zijn, komen duurzaamheidsinformatie opvragen. Juist voor deze ondernemingen vormen hun supply chains een groot deel van hun ecologische voetafdruk. En soms is het zo dat een leverancier het meest bijdraagt aan de totale CO2-footprint van zo’n onderneming. Je bent dan een zogenaamde impact hotspot van het bedrijf. Als high-impact leverancier ben je dan van groot belang voor zowel de CO2-footprint(s) van de onderneming als het vergroten van de mogelijkheden voor duurzame verbeteringen.

Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat machines bouwt en verkoopt. Wanneer deze onderneming de rapportage opstelt, moet gerapporteerd worden over hoeveel CO2 uitgestoten wordt bij de fabricage van de machines. Maar ook de CO2-uitstoot van de productie van ingekochte materialen moet meegenomen worden en ook de uitstoot van het transport naar de eindgebruiker. Met de voorgestelde rapportagevereisten van de CSRD worden dus primaire milieugegevens van jou als high impactleverancier een must-have. De druk op jouw bedrijf om ook de eigen CO2-uitstoot aan te pakken, wordt hiermee verhoogd.

Hoe sluit de VSME aan op de CSRD

De VSME-standaarden (Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs, nu nog concept) volgen dezelfde ESRS-structuur (beleid, actieplannen, doelen en prestaties), maar zijn veel compacter. Deze meer evenredige standaard is de basis voor de informatieverzoeken van CSRD-plichtige bedrijven, om inconsistentie te voorkomen. De omvang van jouw organisatie is bepalend voor het detailniveau van milieu (E), sociale (S) en goed bestuur (G) waarover je kan rapporteren.

De VSME bestaat uit verschillende modules. Deze modules bieden verschillende niveaus van rapportage, afhankelijk van de keuze van de onderneming waaraan ze willen voldoen. Dit stelt bedrijven in staat om rapportages op maat te maken die passen bij hun specifieke situatie.

Voor een micro bedrijf geldt bijvoorbeeld de basismodule. Per ESG-thema wordt duidelijk aangegeven welke informatie je moet toelichten, maar alleen als het betreffende thema relevant is voor jouw bedrijf.

Kleine en middelgrote ondernemingen moeten, naast een materialiteitsanalyse, ook per onderwerp dat echt van belang is voor het bedrijf en de maatschappij rapporteren. Door te focussen op de thema’s die uit de materialiteitsanalyse als significant naar voren komen, kun je effectief en efficiënt rapporteren zonder in onnodige details te verzanden.

Maar wanneer ben je een micro, kleine, middelgrote of grote  onderneming?

Criteria*Micro Klein MiddelgrootGroot (CSRD-plichtig)
Balanstotaal≤ €350.000≤ €4 mln≤ €25 mln> €25 mln
Netto omzet≤ €700.000≤ €8 mln≤ €50 mln> €50 mln
Medewerkers≤ 10≤ 50≤ 250> 250
Indeling van de EFRAG: Je valt in de betreffende categorie wanneer je voldoet aan minimaal twee van de drie criteria.

Wacht dus niet langer, maar begin vandaag nog!

De VSME ondersteunt je bij het gestructureerd aanleveren van de juiste informatie aan grote klanten en leveranciers. Zo geef je een helder overzicht van je bijdragen aan duurzame ontwikkeling en initiatieven die een positieve impact op de maatschappij hebben. Door te rapporteren volgens de VSME, houd je zelf de controle en voorkom je een stortvloed aan vragen want je kan de gevraagde data direct aanleveren.

Met transparante en feitelijke informatie over je duurzaamheidsinspanningen, kun je jouw verhaal op een geloofwaardige en overtuigende manier presenteren, wat kan leiden tot een sterkere merkperceptie en klantenbinding. Bedrijven die voorbij minimale naleving kijken en duurzaamheid in hun kernstrategieën verweven, zullen niet alleen aan de regelgeving voldoen, maar ook waarde creëren voor hun stakeholders en de bredere samenleving.