Welk CO2-compensatieproject kiest u?

dinsdag 25 juni 2019

Soms is CO2-uitstoot niet te voorkomen. Deze uitstoot kunt u compenseren met een gecertificeerd klimaatproject in een ontwikkelingsland. Wilt u weten waaruit u kan kiezen?

Bosbehoud in National Park Kariba in Zimbabwe

Sinds de start van het project is al veel bereikt voor de lokale gemeenschap. Er zijn veel nieuwe banen gecreëerd waarvan de werkzaamheden variëren van het onderhoud van gezamenlijke moestuinen en waterputten tot aan werken aan brand-veiligheid, het monitoren en beveiligen van het bosgebied. Onderwijs en het stimuleren van duurzame landbouw en irrigatie helpen bij een forse toename van de oogst en behoud van het bos. Ook worden families gesteund in het starten van kleine bedrijfjes om zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Standaard: REDD+ en VCS | Land: Zimbabwe | Type: Biodiversiteit | InformatieFactsheet

Waterputten in Rwanda

In de loop van de jaren zijn er veel waterputten geslagen om lokale gemeenschappen te voorzien van schoon water. De kwaliteit van de waterputten was slecht en aan het onderhoud wordt weinig aandacht besteed. Door de investering kunnen de waterputten gerenoveerd worden door lokale aannemers. Dorpsbewoners worden opgeleid om het onderhoud zelf te kunnen plegen, want de waterput wordt eigendom van de lokale gemeenschap en is voor alle dorpelingen toegankelijk. Wanneer nodig kan de waterput nu worden gerepareerd door lokaal opgeleide loodgieters.

Standaard: Gold Standard | Land: Rwanda | Type: Schoon water | InformatieFactsheet

Windenergie in Rajasthan, India

Groenbalans CO2-compensatie 
Windenergie India

Het genereren van elektriciteit uit duurzame bron dat wil zeggen windenergie om het tekort in de regio aan te vullen en het gebruik van schone energie te stimuleren. Tegelijkertijd heeft dit windpark een positieve impact op de lokale bevolking door werkgelegenheid, mogelijkheid tot scholing, meer economische kansen en verbeterde infrastructuur.

Standaard: Verified Carbon Standard | Land: India | Type: Duurzame energie| InformatieFactsheet

Dispensers for safe water, Uganda

Groenbalans CO2-compensatie project Chloor dispensers voor schoon en veilig drinkwater in Oeganda

Zeker een miljoen Oegandezen hebben nu eindelijk toegang tot schoon drinkwater door installatie van 5,153 dispensers. Dispensers staan direct naast de bron of waterpomp en het gebruik is gratis. Het drinkwater wordt, net als bij ons, schoon door de toevoeging van chloor. Verdunde chloor zorgt er voor dat bacteriën doodgaan en vermindert de kans op darminfecties.

Standaard: Gold Standard | Land: Oeganda| Type: Schoon drinkwater | InformatieFactsheet

Certificering

De kwaliteitsstandaarden zijn de Verified Carbon Standard en Gold Standard. Eisen waar Gold Standard- en VCS-projecten aan moeten voldoen:

  • Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het land en het klimaat;
  • Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit Gold Standard- en VCS-rechten.

De bovenstaande projecten zijn een deel van de projecten in onze portfolio. Wij helpen u graag bij de keuze van een van bovenstaande projecten of een ander Gold Standard of VCS project.