Skip to content

Whitepaper Duurzame energie, een belangrijke stap op weg naar net zero

Voor elk bedrijf dat serieus werk wil maken van het verminderen van zijn broeikasgassen is het beginpunt altijd hetzelfde: het meten van de CO2-footprint. Hiermee krijg je inzicht in de emissies van de organisatie en kom je erachter waar zowel de grootste uitstoot plaatsvindt als de quick wins zitten.

Een eenvoudige manier voor bedrijven om vervolgens te starten met reductie is door hun Scope 2-emissies te verminderen. Dit zijn de indirecte emissies van de elektriciteit die wordt ingekocht en gebruikt.

Van plan tot actie

Wat is de de toekomst van de elektrificatie in Nederland, welke ambitie er ligt voor deze energietransitie en welke doelen willen we met z’n allen bereiken in 2030.

Duurzame energie een belangrijke stap op weg naar net zero

Een toekomstbestendig energiesysteem wekt elektriciteit op door middel van hernieuwbare bronnen, stemt vraag en aanbod goed op elkaar af en heeft genoeg opslagcapaciteit om flexibel te kunnen reageren op veranderende situaties. Pragmatische oplossingen zijn essentieel om intenties om te zetten in actie.

In samenwerking met Windunie Groep, waar Groenbalans onderdeel van uitmaakt, zijn vier routes ontwikkeld waarmee je je stroomverbruik kan verduurzamen en je Scope 2-emissies kan reduceren.

  1. Je grijze stroom vergroenen 
  2. Regionaal verbinden van vraag en aanbod duurzame energie:
  3. Het ontwikkelen van of aansluiten bij een energiehub in de directe omgeving van de bedrijfslocatie; 
  4. Onderzoeken of duurzame opwek met een wind- of zonnepark mogelijk is.

Maar hoe pak je dit aan, wat zijn de oplossingen en welke route past bij jouw bedrijf?

Peter Bleeker en Kim van der Hulst, beiden adviseurs, hebben net een webinar over dit onderwerp gegeven. Heb je interesse? Vraag de replay aan via info@groenbalans.nl.

Maar we hebben het verhaal ook opgeschreven. Wil je onze whitepaper Duurzame energie lezen, vraag deze dan hier aan.