Groenbalans windenergie op zee

Groenbalans: Uitbreiding windenergie door parken in zee voor het behalen van de duurzame doelen