Skip to content

Een stabiele, eerlijke prijs voor Zeker Duurzame Energie (ZDE)

door Maurice Even, Groenbalans

In deze nieuwe energiewereld wil je als organisatie het liefst een stabiele en eerlijke prijs voor je stroom. Hoe zou dit er uit kunnen gaan zien? Het nieuw ontwikkelde Zeker Duurzame Energie (ZDE) platform biedt hier een antwoord op.

De energiecrisis zorgt voor veel onzekerheid voor organisaties. De energieprijzen schieten de lucht in en de prijs van fossiele energie houdt de energiemarkt in zijn greep. Stabiele betaalbare langetermijncontracten voor energie zijn in de huidige tijd niet vanzelfsprekend en maken energie een onzekere en vaak hoge kostenpost. De wereld is in transitie, de oude fossiele wereld wordt langzaam ingehaald door meer duurzamere vormen van energie.

Veranderend energieverbruik

Het aanbod van energie verandert in rap tempo. In 2021 was slechts 12,5% van het totale Nederlandse energieverbruik duurzaam! Hieronder vallen elektriciteit, warmte er vervoer. Voor elektriciteit ligt het aandeel groene stroom wat hoger. In Nederland komt ongeveer 33% van alle gebruikte stroom (39,1 miljard kWh in 2021) uit duurzame bronnen. Fossiele energiecentrales zoals kolen- en gascentrales zorgen voor een stabiele opwekking door het jaar heen.

Het dynamische karakter van wind- en zonne-energie zorgt voor een relatief hoge opbrengst aan windenergie in de donkere maanden. Logischerwijs wekken zonnepanelen in de zomer de meeste energie op. Over een jaar heen vullen zon en wind elkaar dus aan.

Zie onderstaande grafiek 1 van de totale opbrengst van wind- en zonne-parken op land en zee in Nederland over het jaar 2021.

Groenbalans zeker duurzame energie opbrengst zon en wind 2021
Figuur 1 Energie opwek van wind en zon over jaar 2021 (www.energieopwek.nl)

Wanneer je kijkt naar de opwek van zon- en windenergie over 24 uur dan is dit een ander verhaal (zie figuur 2). Hierbij zie je de energieproductie van wind en zon in Nederland op 8 oktober 2022, waarbij overdag een grote piek in zonne-energie zichtbaar is. Omdat het voor een fossiele kolencentrale duur is om uitgezet te worden draait deze door en zorgt dit voor een nog hoger totaal aan stroom op het net in de middaguren. Uiteindelijk zorgt deze overvloed aan energie voor zeer lage of zelfs negatieve stroomprijzen op deze piekmomenten.

Groenbalans Zeker duurzame energie opbrengst zon en wind 2022
Figuur 2 Zaterdag 8 oktober 2022, 24 uur energie opwek uit zon en wind in Nederland (www.energieopwek.nl)

Matching van vraag en aanbod via platform Zeker Duurzame Energie

We zien dat veel organisaties zijn overgestapt op een duurzaam energiecontract. Meer dan 50 procent van de zakelijke afnemers neemt inmiddels groene stroom af. Maar de energieprijzen in deze contracten zijn nog altijd gebaseerd op de prijzen van fossiele energie, waarbij de vergroening is vormgegeven door de levering van Garanties van Oorsprong.

Windunie Groep, waaronder Groenbalans valt, heeft het platform ontwikkeld. Windunie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten en opslag in lokaal eigen­dom. Zij doet dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters en omwonenden van projecten.

Op dit moment is het Zeker Duurzame Energie platform in vergevorderd stadium van ontwikkeling. Een platform waar vraag en aanbod direct gekoppeld wordt en de prijs langjarig vastgelegd wordt, gebaseerd op een eerlijke prijs voor duurzame energie.

De kosten van de opwek van duurzame energie (zon- en wind), zijn vele malen lager dan van de opwek door traditionele energiecentrales. Hierdoor is het mogelijk dat via ZDE duurzame energie voor een aantrekkelijke prijs aangeboden kan worden, onafhankelijk van de prijs van fossiele bronnen.

Wij zijn er van overtuigd dat een ZDE-constructie voor zowel producent als afnemer een voordelige en toekomstbestendige oplossing biedt. Voor afnemers omdat een vaste en stabiele prijs wordt vastgelegd die aanzienlijk lager ligt dan de huidige marktprijzen. En voor opwekkers biedt Zeker Duurzame Energie zekerheid dat investeringen in duurzame energie worden terugverdiend waardoor de transitie naar een groene economie versneld wordt.

Het grote voordeel van Zeker Duurzame Energie

Met ZDE betaal je als afnemer een vaste stabiele prijs wanneer er duurzame energie wordt opgewekt door de producent. Als er geen gekoppelde duurzame energie beschikbaar is, wordt het restant ingekocht via de reguliere energiemarkt. De meeste winst voor beide partijen is te behalen wanneer de ‘gelijktijdigheid’ maximaal is. Dit minimaliseert de ‘extra’ inkoop van energie op de energiemarkt.

Het loont bij een ZDE-contract dus om als afnemer meer stroom af te nemen wanneer er duurzame energie beschikbaar is. Ook een producent van duurzame energie (bijvoorbeeld een windpark) is gebaat bij zoveel mogelijk gelijktijdigheid, omdat dan de grootste zekere inkomstenstroom ontstaat.

Interesse?

De introductie van het Zeker Duurzame Energie platform biedt een nieuwe mogelijkheid om als organisatie een stabiele, eerlijke prijs af te spreken voor duurzame energie. Wat ons betreft een interessante ontwikkeling die de ware potentie van duurzame energie laat zien. Benieuwd of het ZDE-platform voor jouw organisatie interessant is? Neem contact op met

Maurice Even – Accountmanager duurzaam ondernemen – mobiel nr +31 6 57477084