Skip to content

Schoon water in Rwanda

Schoon water in Rwanda

Dit CO2-compensatieproject gaat klimaatverandering tegen door het gebruik van schoon drinkwater te bevorderen. Door te kiezen voor CO2-compensatie draagt u actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Achtergrond

Gebrek aan schoon water is samen met te weinig sanitair en slechte hygiëne een van de belangrijkste oorzaken voor de armoede in Afrika. Wanneer de bevolking geen toegang heeft tot veilig drinkwater is de vicieuze cirkel van armoede en ziekte moeilijk te doorbreken. Het waterputtenproject zorgt voor schoon water en reduceert tegelijkertijd CO2-emissies.

1 ton CO2-compensatie betekent 1.405 liter schoon water.

Het project draagt zorg voor de levering van schoon en zuiver water door het slaan van nieuwe putten en oude putten te herstellen. Een doorlopend project, dat ook voorziet in  sanitaire voorzieningen en hygiënetraining, zodat de lokale bevolking verzekerd is van een constant aanbod van water.

Want betekent dit voor de lokale bevolking

Naast dat het project zorgt voor CO₂-reductie een positieve impact op ons klimaat – zijn er significante voordelen voor de lokale bevolking. Zij krijgen door nieuwe en herbouwde waterputten toegang tot schoon drinkwater. Ook qua gezondheid gaat de bevolking er op
vooruit. Minder ziektes, zoals diarree, die door besmet water verspreid worden. Werkgelegenheid en kennisopbouw voor lokale aannemers en loodgieters. Minder uitgaven aan brandhout voor het koken van vuil water, waardoor meer geld over is voor voedsel, gezondheidszorg, onderwijs. Verplicht een vrouw in het bestuur van de waterschap. Dit zorgt voor de ontwikkeling van gemeenschapszin en vrouwen-emancipatie. Toegenomen hygiëne door informatie over noodzaak van toiletten, handen wassen met zeep en hoe zij dit zelf kunnen maken.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 3, 7, 8, 11 en 13.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de totstandkoming en het onderhoud van waterputten door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en onderhoud van de waterputten. Het project is officieel gecertificeerd door Gold Standard.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl