CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

 

CO2-Prestatieladder advies?

Groenbalans is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij hun energie- en CO2-vraagstukken.  Borging van de processen en activiteiten, zoals vanaf niveau 3 op de CO-Prestatieladder, wordt steeds belangrijker. Wij voeren onafhankelijke controles uit op ketenanalyses of energiebesparingsplannen.

Wij zijn van mening dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder, dit ervaren als een investering die zich terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en uiteindelijk rendement.

 

Wat is het en wat levert het op?

De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail. Het is een instrument om bedrijven uit te dagen hun CO2-emissie te leren kennen en te verminderen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds 2011 is de CO2-Prestatieladder in eigendom van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

CO2-PrestatieladderCO2-Prestatieladder geeft in vijf niveaus aan hoe bewust de onderneming van het energieverbruik is en weet welke ongelijkheden gebruikt kunnen worden om in de toekomst het verbruik te verkleinen. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij een aanbesteding.

 

Meer informatie over de CO2-Prestatieadder?

Indien u vragen heeft of gericht advies wilt ontvangen? Bel 030 7533 114 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.