Skip to content

Inzicht

CO2-footprint

Om inzicht te krijgen in de totale CO2-uitstoot van een organisatie berekenen wij de CO2-footprint. Door het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van een organisatie, evenement of productielijn wordt snel duidelijk wat de belangrijkste veroorzakers – denk hierbij aan energieverbruik, vervoer, water – zijn van de CO2-uitstoot. 

Wij werken bij de berekening altijd met de meest recente en (inter)nationaal erkende methode het GreenHouseGas protocol en de vastgestelde CO2-emissiefactoren door o.m. het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Stichting Stimular. 

Wat kunt u met dit inzicht?

De eerste CO2-footprint is het startpunt voor de reductie van uw CO2-uitstoot. Op basis hiervan kunt u richting geven aan uw duurzaamheidsbeleid van uw organisatie. En, door het berekenen van de jaarlijkse CO2-footprint krijgt u inzicht in de gerealiseerde reductie- maatregelen. 

Keten- en productanalyses

Waar begin je als u een product of dienst wil verduurzamen en milieuprestaties wil verbeteren? 

Een LCA (Levens Cyclus Analyse) heeft als doel alle milieueffecten van de productie en consumptie van producten in kaart te brengen om zo de milieu-impact, inclusief de CO2-impact, van producten, keten of organisatie te bepalen.

In de LCA wordt de hele levenscyclus van een product of dienst geanalyseerd. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Hiervoor wordt eerst een inventarisatie gemaakt van alle materialen, processen en activiteiten gerelateerd aan het product of dienst. De uitkomst is een milieuprofiel: een ‘scorelijst’ met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus en hoe deze mogelijk te beïnvloeden zijn.

CO2-footprint evenement of bijeenkomst

Een duurzaam of klimaatneutraal evenement staat voor het minimaliseren van de impact op aarde. Door het berekenen van de CO2-footprint heeft u snel inzicht in de CO2-uitstoot van uw bijeenkomst. De belangrijkste onderdelen zijn de mobiliteit van de bezoekers – van en naar de locatie –, het energieverbruik en het voedsel. 

  • Werk samen met Green Key locaties;
  • Kijk bij Locaties met meerwaarde(n) voor unieke en duurzame locaties in een inspirerende omgeving;
  • Onemeeting.com (Regardz) biedt klimaatneutraal vergaderen aan;
  • Kies voor lokale leveranciers, zoals een cateraar met biologische producten;
  • Reduceer afval en kies voor recyclebare producten;
  • Reduceer het energie- en waterverbruik;
  • Stap over op groene stroom.

Interesse in uw CO2-footprint?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl